ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF210

สีเดียวกับ DBW 2211