ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF210

สีเดียวกับ DBW 2211
https://www.t-flexmaster.com/wp-content/uploads/2023/03/BF-210-ออกแบบ.jpg