ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF209

สีเดียวกับ DBW 2208