ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF209

สีเดียวกับ DBW 2208
BF 209 ออกแบบ
BF 209 5