ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF207

สีเดียวกับ SPW 4304
4304-06
4304-01