ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF204

( สีเดียวกับ DBW 2201 )