ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF204

( สีเดียวกับ DBW 2201 )
BF 204 ออกแบบ
BF 204 8