ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF203

45662
45667